...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރޭ
ނ.
(1) "ފުރުން" މިބަހުގެ ވާކަން.
(2) (ޏ) ފުރޯ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑި . ހަބަ . ހަބައެޅުން . ހަދަގަތާނަ . ހަތްބޯރާހި . ހަޑަގަތާނަ . ހާމުންޑި . ހުނި . ހޭމޫސާ . ނަގޫސޭސަރު . ރަންނަމާރި . ރައިވަރުފުރޭތަ . ރެކުން . ބަބުރުކަލޯ . ބަބުރުކުދިން . ބަޑިއެދުރުކަލޭގެ . ބިމުދާއްބަ . ބުއްޑެވި . ބޭރި . ބޮޑުމާލި . ކަށްޑަނަ . ކަށްޑެވި . ކަނޑުހަންޑި . ކަނޑުރެއްސި . ކަނޑުލަބަރި . ކަފާޅަކެކުން . ކުށުވެރިކަން . ކުނަމެހި . ކޮކާހަނދުވަރު . ކޮކާއަވި . ކޮއްމަސްބުރި . ކޮލާޑިއެޅުން . އަހަރުމަތި . އަންދައިގަތުން . އަބޫއި . އޮޑިވެރިޔާ . ވަންގަނޑުފުރޭތަ . ވަގޮފެރޭތަ . ވިއްސާރަކޯޓް . ވިގަނި . މަދުބެދުން . މަސްމަތިކިޔެވުން . މަސްމަތީފާތިޙާތަށި . މާލި . މެޑަފެރޭތަ . ފަންގަނޑުފުރޭތަ . ފާނދޫސޮރު . ފިލްޓަރުކުރުން . ފުރަންގަނޑު . ފުރާނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ