...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރޭނި
ނ.
(1) ހިމުން ބަޔާއި ރާޅުބައި ވަކިކުރަން ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
(2) ދިޔާ އެއްޗެއްގައި ހުންނަ ދިޔާބަޔާއި ރާޅުބައި ވަކިކުރުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް މިސާލު:
(ހ) ސައިފުރޭނި.
(ށ) ފުށްފުރޭނި.
(3) "ފުރޭނުން" މިބަހުގެ ނިމި މިމުނުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮކާހަނދުވަރު . ކޮކާއަވި . ވިއްސާރަކޯޓް . ފުރަންގަނޑު . ފުރޭނި . ފެރެންގަނޑޮ . ފެރޭނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ