...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރޭނުން
މ.
(1) ދިޔާ އެއްޗިއްސާއި ހިކިތަކެތި ފުރޭންޏަށް ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗަކަށް އަޅައިގެން ރާޅުބަޔާއި ހިމުން ބައި ވަކިކުރުން.
(2) ދިޔާ އެއްޗިއްސާއި ހިކިތަކެތި ފުރޭންޏަށް ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗަކަށް އަޅައިގެން، ކަމުދާ ބަޔާއި ކަމުނުދާ ތަކެތި ވަކިކުރުން.
(3) މީހުންތަކެއް، ނުވަތައެއްޗެހި ތަކެއްގެ ތެރެއިން ވަކިބަޔެއް ހޮވައި ވަކިކުރުން.
(4) ބައެއްގެ ތެރެއިން ފޭދިގެން ގޮސް އެބަޔަކާ ވަކިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރެކުން . ފިލްޓަރުކުރުން . ފުރާނާ . ފުރޭނި . ފެރުން . ފެރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ