...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރޭތަހިފުން
މ.
މަޖާޒު:
ކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ވިޔާނުދާ، ނުބައި ސިފަތަކެއް އަށަގަތުން.
މިސާލު:
އޭނާ މިހާރު އެހެރީ ފުރޭތަ ހިފާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ