...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރޮޅައިލުން
މ.
(1) މަތިން ތިރިޔަށް އަރިއަޅާލައިގެން ވެއްޓުން.
(2) ވަތަށް އޮންނަ މައްޗަށްޖެހުން.
(3) ކަމެއް އަނެއްކޮޅަށްޖެހުން.
(4) އެއްޗެއް އަނެއްފުށަށްޖެހުން.
(5) ފުރޮޅުން މިބަސް ލުއިކޮށް ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިޔާލުން . އިޤްލާބު . މަތިންއެއްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ