...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރޯ
ނ.
ވަށްކޮށް ލިޔެފައިވާ ދަނޑިޔެއްގެ އެއްކޮޅުގައި ދެފިލިއަޅައި، އެދެމެދަށް ދަނޑީގެ ތެރެއަށް ކައްޗަށް ވާގޮތަށް ތިލައެއް ލައްވާފައިވާ އާލަތެއް.
މީގެ ތިލަ އޮންނާނީ އެއްކޮޅަށް ހަނިކޮށެވެ.
މިއީ ކިއްސަރު ވަޑާމުގައި ކުރާ އާލާތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނު . ހަނުލުން . ހޮނދު . ހޮނދުޖެހުން . ރަތްފުރޯދަނޑި . ކޮށުން . ކޮނޑުއޮތްފުރޯ ވަލުންހޯދުން . އިންދުން . ވަލުފުރޯދާނޑު . މާފުރޯދަނޑި . މިޔަ . މިޔައެޅުވުން . މިޔަމަތި . މިޔަފުށް . މެއިކެޑެ . ފަންވަރުލުން . ފިލި . ފިލިއެޅުން . ފުރޭ . ފުރޭތެލަ . ފުރޯފިލި . ފުރޯދަނޑި . ފުރޯތެޅުން . ފޮރޮވާ . ފޮރޯފިލި . ފޮރޯދަނޑި . ފޮރޯތިލަ . ފޮރޯތެލަ . ތިލަ . ތެލެއާ . ލާޖެހުން . ގަޅިޖެހުން . ގަލަދުން ދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ