...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރޯވަޅު
ނ.
ރުއް، ލަކުޑި ފަދަ އެއްޗެހީގައި ފުރޮއިންޖެހީމާ އެއެތި ގަނޑުން ކެނޑިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮނދު . ހޮނދުޖެހުން . ގަޅިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ