...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުޅަ
ނ.
(1) ބައެއް ތަކެތި ކުނިވީމާ އަޅާ ފަންޏެއް.
(2) މަޖާޒު:
އަވަގުރާނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަނި . ހަރުބީ . ހަދްޔު . ހަތްކޮޅު . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހާލިނެގުން . ހިތިދުވަސް . ހިޔަނިފުޅު . ހުޅަންމަހަ . ހުޅަންމަސް . ހުއްޓި . ހުވަނދުމައު . ހެލަބޮލް . ނަނު . ނަގޫސޭސަރު . ނާމާންކުރުން . ނާމާންވުން . ނިލެފޮޑަގި . ނޫފެޑަގަ . ނެރުމަތީބުރޮޅި . ރަންދި . ރަފީގު . ރޭކުރުން . ރޭވުން . ރޯމަސްފުޅަނގި . ރޯމާހުޅަނގި . ރޯފަންދޫނި . ބަކަރިފުޅަލިގަނޑު . ބަކަރިދަނޑި . ބަކަރިދަނޑި ބެހެއްޓުން . ބައްޅި . ބައްޅިޖެހުން . ބަޑިފަން . ބާވައިގަތުން . ބިތްދަނޑިއެޑުން . ބުރަކިރަނިން . ބުރިފަން . ބުރިފަންޖެހުން . ބުޑު . ބެރުކޮޅުބޭލުން . ބޮނި . ބޮޑުހިތި . ބޯފޮޅިޔަށްވަޑައިގަތުން . ކަހަފޮނޑަގި . ކަނބައިދިކިލެގެކަން . ކަނޑުބޭރުފުޅު ކުރެއްވުން . ކަންކާ . ކަންފަތްތޮޅި . ކާޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ