...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުޅަށްބުޑު
ނ.
(1) ފުޅަފެއްގެ ކައިރި.
(2) ބިންމަތީން ފުޅަފަކާ ގުޅޭ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެއްކުރިމީހާއޭ ފުޅައްބުޑުގައިއޮވެ މަރުވީވެސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ