...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުޅަނދު
ނ.
އެކިއެކި މުނާ ސަބަތާ ގުޅިގެން ލޮރީއެއްފަދަ ދުއްވާ އެއްޗެއްގައި ތައްޔާރުކުރާ ދައްކައިލުން، ފުޅަނދު ދަތުރުކުރާނީ ކުޅިބެލުމަށް ތިބޭ ބައެއްގެ ކުރިމަތިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުޅަނދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ