...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުޅަނގި
މ.
ކަނޑުގެ މަތީބައިގައި ކުދިފަނި ފަކުސަ ކައިގެން ދިރިއުޅޭ ވަރަށް ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ މަހެއް.
މަހުގެ ކަންފަތް ގަނޑު ވަރަށް ދިގުވާނެއެވެ.
އެދިގު ކަންފަތް ގަނޑު ދެފިޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުދުހިފައިދާކަހަލަ ގޮތަކަށްދެއެެވެ.
މިބާވަތުގެ ކުދިމަހުގެ އަނގައިގައި ކުރުދެނަރުވާހުރެއެވެ.
މަހުގެ މަތީބައިގެ ކުލައަކީ ނޫކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތާއި މަހުގެ އަރިމަތީގެ ކުލައަކީ، ރިހިހުދުކުލައެވެ.
މަހުގެ ކޮތަ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާލިނެގުން . ހުޅަންމަހަ . ހުޅަންމަސް . ނިލެފޮޑަގި . ނޫފެޑަގަ . ރަފީގު . ރޯމަސްފުޅަނގި . ރޯމާހުޅަނގި . ރޯފަންދޫނި . ކަންފަތްތޮޅި . މަސްކާށިދޫނި . މާކަށި . ފުޅައްމަހަ . ފެހެނޑަ . ފެޑަންމަސް . ފެޑަގަ . ދަކަނދާނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ