...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުޅައު
ނ.
ފުޅާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތްފުޅާކުރުން . އުރަހަ . އޮށްވަޅުގޮނޑި . އޮރުވާ . އޮޅުމަސްލަނޑާ . ވާސް . މާގަނޑުމަސް . ޝައްޤުވަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ