...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުޅަފި
ނ.
ރުއްރުކުގެ އެތުގެ ވަށައިގެން އޮންނަ ބޯ ތޮށިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަވަލަދަޅި . ފުނަފޮށި . ފުނޯށި . ފުޅޭފި . ފެންފުޅަފި . ފޮޅަފިގަނޑު . ފޮޑައްޕާ . ފޮޑޯޓި . ދިޔަތެލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ