...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުޅަލި
ނ.
ގޯއްޗަށް ނުވަތަ ގިފިއްޔަށް ވަންނަ ދޮރުގައި ދަނޑި ފަނުން ހަދައިފައި ހުންނަ ދޮރުފަތް.
މިބާވަތުގެ ދޮރުފަތުގައި ޓިނު ނުވަތަ ގޯނިވެސް ޖަހައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނެރުމަތީބުރޮޅި . ބަކަރިފުޅަލިގަނޑު . ވަލުފުޅަލި . މަޅިގަނޑު . މެދުފުޅަލި . ފަންފުޅަލި . ފުޅަލިހިއްލުން . ފުޅަލިބަނުން . ފުޅަލިކެނޑުން . ފުޅަލިދަނޑިގަނޑު . ފުޅަލިޖެހުން . ދެއަތެލަ . ތޮނގި . ތޮނގިހުޅު . ޖާލިފުޅަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ