...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުޅަލިކެނޑުން
މ.
(1) ފުޅަފުގެ މުޑިއަށް ފުޅަލި އައްސައިފައި ހުންނަވާފަށް ކަނޑައިލުން.
(2) މަޖާޒު:
ހިފެހެއްޓިފައި އޮތް ކަމެއް ދޫކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ