...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުޅާ
ނ.
(1) އެއްޗެއްގެ ހުރަސްމިން.
(2) ހަނީގެ އިދިކޮޅު.
(3) ފުރޮޅު ފަދަ އެއްޗެހީގައި ހުންނަ އޮރިކަން.
(4) މަޖާޒު:
ތަނަވަސް، މިސާލު:
މިއީ ވަރަށް ފުޅާ (ތަނަވަސް) ދާއިރާއެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވިދާނެ މައިގަނޑު ނަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނި . ހަނިކަން . ހަނިވުން . ހަރޮނގުހިކާ . ހަތިމާ . ހާލިގަބަ . ހިންދުކޮކާބިބީ . ހިތިބޯ . ހުރަސް . ހުދުލައްފާނަ . ހޮނޑުމިޔަރު . ހޯސާ . ނަނުބެއްދި . ނޫކާޅު . ރަނގަވާޅު . ރަންހަދާދޮރާށި . ރަންރޮނގުރައިވެރިމަސް . ރަންގެރި . ރަތްކިރު އަލަ . ރާރޮހި . ރެހި . ރޮނގުދެމިކާޅު . ރޮދިގަނޑު . ބަންގާޅު ކަޅުމުންޑު . ބައިތުލްމަޢުމޫރު . ބަތްޕެންހިކާ . ބަޑިފަސްގަނޑު . ބުލިބުލި . ބޮންޑާފާނަ . ބޮޑުބާލީސް . ބޮޑުކިބާދާރީ . ބޮޑުވިނަ . ބޮޑުފަންކާ . ބޮޑުފެހި . ބޯކަން . ކަށިނެތްމިޔަރު . ކަނޑިންމަ . ކަނޑުކަޅުއޮށް . ކަނޑުއުނިޔަ . ކަނޑުއޮރި . ކަނޑުގުރުވަ . ކަޅަލިބިބީ . ކަޅުކޮތަރިދަންބޮޑު . ކަޅުފާނަ . ކަފިހިމަސް . ކަތިވަޅި . ކަލަރުބިބީ . ކަސަބުނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ