...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުޅާމިން
ނ.
ހުރަހަށް ނެގޭ މިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނި . ހަނިކަން . ހަނިވުން . ހުރަސް . ފާޓު . ތަންހަމަ . ތަންމަހަ . ތަންމަސް . ތަންމިން . ގަލަންދާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ