...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުޅި
ނ.
އެއްޗެހި އެޅުމަށް ބިއްލޫރިން ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކް ފަދަ އެއްޗެހިން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއެކި ވަރުވަރަށް ތަފާތުގޮތް ގޮތަށް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅަނގު . ހުފާ . ހުސް . ނަސްރުފުޅި . ނޮޅި . ރާފުޅި . ބަށިފުޅި . ބައިފުޅި . ބައްތި . ބުއްފުޅި . ބެރުފަށާލަވަބައި . ބޮޑުރޯނު . ބޮޑުއުނގުރިޖެހިފުޅި . ކަންޓަހުޅެ . ކަރުތެޔޮފުޅި . ކައްޓަފުޅިމިޔަރު . ކައްޓަފޫޅި . ކަވާ . ކަވާޖެހުން . ކިހުޅި . ކިހެޅި . ކިރުބޯފުޅި . ކިރުދަމާފުޅި . ކިފުޅިބޮނބި . ކިފުޅިގަނޑު . ކެރަވަޅު . ކެޔޮޅާ . ކޮތަޅު . ކޮލިލުން . އަނދުންއުރަ . އަތަރުދާން . އުގާރޯނު . ވަށްފޮފަޅި . ވަޅުކައްޓަފުޅި ދާންޏަކަށް ނުސިހޭނެއެވެ . ވައިފުޅި . ވައްކުކުޅު . ވަގުތުފުޅި . ވާހިފުޅި . މަހުބަނޑުފުޅި . މަރުނެތްފުޅިން ފެންބޮއިގެން . މަތިބަނުން . މާކަނާތެޔޮފުޅި . މިއަރު ކަޅުއޮށް . ފަސްއަށި . ފަސްފުޅިކިޔެވުން . ފަސްފުޅިދުމާދިއުން . ފަސްލޭންބައްތި . ފިރުން . ފިޅި . ފިޅިވެއްޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ