...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުޅިމަދު
ނ.
(1) އޯކުގަހުގެ ތޮށި.
މި ބޭނުންކުރަނީ ފުޅީގެ އުނގުރި އަށާއި، ޕެކިނަށެވެ.
(2) ޕެކިނަށާއި، އެއްޗެހި ބަންދުކުރުމަށާއި، ފުޅީގެ އުނގުރިއަށް ބޭނުންކުރުމަށް ޕްލާސްޓިކުން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިޅިމަދަ . ފިޅިމަދޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ