...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުޅިދޮށުއަށި
ނ.
އިހުގައި ގަނޑުވަރުތެރޭގައި ހުންނަ ދަމަށް ގޮސް ތިބޭ އަށިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އެތެރޭގައި ހުންނަ އަށި.
ލޯގަނޑުން ޖަހަން ފަށާ އައްޓަކީވެސް މިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ