...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުޅިތޮށިބަރަނި
ނ.
ގުޑި އެއްލާއިރު ތޯޅުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ރޮއްޖެއް.
އޭގައި ހުންނަނީ ފުޅިތޮށި ހިމުންކޮށް ފުޑައި ތެރަހާއި އެއްކޮށް އެތެރަސް ހާކައި ހިއްކާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ