...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުޅިތޮށިޖެހުން
މ.
(1) ފުޅިތޮށި ހިމުންކޮށް ފުޑައި ތެރަހާއި އެއްކޮށް ރޮދީގައި އުނގުޅުން.
(މިކަން ކުރަނީ (ތޯޅުވުމަށެވެ.) (2) ފާރުމަތީން އެރިޔަ ނުދިނުމަށް ޓަކައި ފާރުމަތީގައި ފުޅިތޮށި ހަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ