...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުޅު
ނ.
(1) މީހުންގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރާ ނަމެއް .
މިސާލު:
ޙަސަންފުޅު، ﷲ ފުޅު.
(2) މާތްކުރުމުގެ ގޮތުން ނަމެއްގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
ދޫނިފުޅު، ގުރާފުޅު، (3) ލޯބިން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
ދަރިފުޅު ކޮއްފުޅު، (4) އިންސާނާގައިވާ މައުނަވީ ސިފަތަކަަށް މާތްކޮށް ބުނާގޮތް މިސާލު:
ސަބަބަކީ އެބޭފުޅާގެ މުރާލިފުޅު ކަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަބަސް . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަވޭލި . ހަތްހައިކަ . ހަތްކޮޅު . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހަޖަރަލްއަސްވަދު . ހިނެވެނި . ހިރިޔާމާލަން . ހިރިޔާސުއްދަ . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހުއްދަބަލައިދިއުން . ހުވާ . ހޯޖާބޭކަލުން . ނަލަހިރު . ނަސީބު . ނަސީބުރަނގަޅުވުން . ނަސީބުގަދަކަން . ނަސީބުގަދަވުން . ނަސީބުއެރުން . ނަސީބުދެރަ . ނަސީބުދެރަވުން . ނަސީބުގަދަ . ނާމާންބޭފުޅުން . ނިންދަލާސް . ނިޔާ . ނިޔާފުޅު . ނުރަސްމީދަތުރުފުޅު . ރަނިކަން . ރަންދަރިފުޅު . ރަންދާނަ . ރަންދާން . ރަންދިކަނބާ . ރަސް . ރަސްމީދަތުރުފުޅު . ރާވަޅި . ރާދަފަތި . ރޭކުރުވުން . ރޭވުން . ބަފާކަލުން . ބަދިގެޔަށްދިޔުން . ބަދިގޭ ހަނޑޫ . ބަދުރު . ބަތާހިނގުން . ބާވައިލެއްވުން . ބިރުޑި . ބިސްމިކިޔުން . ބުރަކިރަނިން . ބުރުނީ ރައިވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ