...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުޅޮއި
ނ.
މާކަނޑުގެ އޮއިވަރާއި އިދިކޮޅަށް ފަރުކައިރީގައި އޮންނަ ރަށާ ދިމާއަށް ދަމާ އޮއިވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅެހި . ފުޅަހި . ފުޅޮއިކޮޅު . ފުޅޮއިވަސްކަށި . ފުޅޮއިމަތި . ފުޅޮއިފަށް . ލެފިއޮއި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ