...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުކު
ނ.
ކުޑަކުދީން ނަށް ލޯބިން ކިޔާ ނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫކަނޑާވަން . ހަނޑޫކެނޑުން . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހާކުރުން . ހިކިދޮވުން . ހިތިފިލުވުން . ހުހިވައް . ނެރަށް އެރުން . ނެރުނޮޅުން . ނެގެޓިވު . ރަން . ރަންކެނޑުން . ރަތްފޫކުރޮނޑު . ރުއްކުރި . ބަޅަވަޅި . ބަޑިބަޑިކުޅުން . ބަޑިފިހިގަނޑު . ބާރޯޒުއާވި . ބާކީނެގުން . ބާކީކުރުން . ބާފޮތި . ބުރުސްއެޅުން . ބޮޑުގުންބާކުރުން . ބޯބަންފަޓާސް . ކަނިކެނޑުން . ކަނިގަނޑު . ކަންކުނިދަތި . ކަފަބުރު . ކަފަތެޅުން . ކަލައިކުރުން . ކުނިކަހާފިހިގަނޑު . ކުނިކެހުން . ކުރިކުރުން . ކުފީރު . ކޮޅުންއެޅުން . އަބުނާކަށި . އާޓާފުށް . އިބިލީހުގުއި . އިސްޕަންޖުކުރުން . އުނބުކަހާވަޅި . އުނގުޅުން . އުޑުވިލާ . އެކުލެވުން . އޮށިކުރި . އޮރިޔާންކުރުން . އޮޅުންފިލުވުން . ވަކިލުން . ވައުކޮށުން . ވަތްކެނޑުން . ވާރުންކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ