...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްކަށި
ނ.
މައުދަނާއި ކޮންކްރީޓް ފަދަ ހަރު އެއްޗެހި ކަނޑަން، އެކަތައިން ހަދައިފައި ހުންނަ އާލަތެއް.
މިހުންނާނީ އެއްކޮޅު ފަތިކޮށް ތޫނުކޮށްފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއްކަންޓާ . ހުއްކައްޓާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ