...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްކިބަ
ނ.
އިންސާނުންނާއި އެއްގޮތަށް ބޯހުންނަ ޖަނަވާރުގެ ތަލައިން ފެށިގެން ކަންދުރާއާއި ދެމެދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޓެބޮލާ . އައްޓި . އިސްބޯ . ފިއްބޮލް . ފިއްބޯ . ތޮއްޑުބޮލަށްނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ