...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްކެނޑިރޮންދާ
ނ.
(ސ) ވަޑާމުގެ އާލަތެއް.
މިއީ ވަކަރު މެށުމަށް ހަދާފައިވާ އެއްޗެކެވެ.
މިބާވަތުގެ ރޮންދާގެ ތިލައިގެ މިޔައިގައި ތުނޑުތަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
މި ބޭނުންކުރަނީ އިދިކީލި ލަކުޑި މެށުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ