...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްކެނޑުން
މ.
ހަރު އެއްޗެހީގައި ވަކި ގޮތަކަށް ތުނޑުބައިއެއް ހެދުން.
މިސާލު:
މިކީހުގައި ފުއްކަނޑައި ދޭށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ