...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްވަޅު
ނ.
ބޮޑުބަޑި އާއި ކައިތުވައް ބަޑިއާއި ނާޅު ގޮއްވާލުމަށްޓާކައި ރޯކޮށްލާތަން.
(1) ބަޑިބޭސް އަޅައި ވަޒަންލައި ބަޑިބޭހުގައި ރޯކޮށްލައިގެން ގޮއްވައިލާން ހަދައިފައި ހުންނަ ލޯވަޅު.
(2) ވޮށުގައި ފުއް ބާއްވަން ހުންނަ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ