...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްވަޅުންދިއުން
މ.
(1) ބޮޑުބަޑި ނުވަތަ، ހަވާފަދަ ތަކެތި ރޯކޮށްލުމުން ނުގޮވައި ފުއް ވަޅުން އަނދައިގެން ދިއުން.
(2) މަޖާޒު:
ރާވައިގެން ވަކިގޮތަކަށް ކުރަން އުޅުނު ކަމެއް ނުވެދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ