...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްދުން
މ.
(1) ލިބޭ އެއްޗަކުން ހަމަ ޖެއްސުން.
(2) ކަމުދުއްވުން.
(3) ކޮށްދޭން ނުވަތަ ކުރެން ބުނާކަމެއް އެގޮތަށް ކުރުން.
މިސާލު:
ވަޢުދު ނުވަތަ ނަދުރު ފުއްދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާސިލުކުރުން . ހެދުން . ބޭނުންފުއްދުން . ކެރިފޯރުން . އަންހެނުންނާއެޅުން . އަތުންހެލުން . އަތުކުޅި . އަތުކުޅިކުޅުން . އިޤުތިޞާދު . ފަރުޖެއްސުން . ފުއްދުން . ފުއްދެވުން . ފޭރާބުޑަށް ކިހައްޑިޔަފޭބުން . ދެކޮޅުޖެއްސުން . ލިވާތުކުރުން . ގާންފޮނުވުން . ގާގަނޑު ކަނޑައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ