...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްލާ
ނ.
(1) ހަތަރެސް ފައިޖެހި ލުއި، ޖަނަވާރެއް.
މީގެ މަސްކެއުމަށް ބޭނުން ކުރެއެވެ.
އަދި ހަމުގެ ދަށް ފަރާތުގައި ހުންނަ ދުލި ނަގައި ދިބާޣުކޮށްގެން ކަރުދާސް ފަދައިން ލިއުމަށް ބޭނުންކުރެއެވެ.
މީގެ ތަފާތު ވައްތަރު ހުރެއެވެ.
(2) (ސ) ފޫ އެނބުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންމަންފުއްލާ . ކާފަރުމަތާ . ކެރޭނު . ކޮތަރި . އުފުލި . މުލިހި . ފުއްލާނާށި . ފުއްލާދަޅު . ފުއްލާދުލި . ދަޅުފީނިފުއްލާ . ގޮމަކަސްތޫރި . ގޮމަކަސްތޫރި ފުއްލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ