...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްލުން
ނ.
(1) މޮޑެފައި ހުންނަ ފުށް ވިދުނާއްޓަށް އަޅައިގެން ފުއްފުކަށް ހުންނާނެ ގޮތަށް އަތުން ތިރިޔަށް ބޭލުން.
(2) އުފުލިލުން.
(3) ވޮށް ދިއްލުމަށް ކަފަކޮޅެއް ފަދަ އެއްޗެއް އޭގެ ޖާގައިގައި ބޭއްވުން.
(4) (ހ) އަތްބައްތިއާއި ފުޅިބައްތި ފަދަ އެއްޗިއްސަށް ފީތާ ލެއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުފުލުން . ފުކިއެޑުން . ގޮށްއެރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ