...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްގަހުގުރާ
ނ.
(1) އިރުވައި މޫސުމުގައި އުތުރުކައިރިންނާއި އޮޅުދޫކަރައިން ރާއްޖެ އަންނަ ދޫންޏެއް.
މީގެ އަންހެންދޫނީގެ ބޮލުން ފެށިގެން ބުރަކަށި މައްޗާއި ދެފިޔަޔާއި ފިދުފަތުގެ މަތީފަރާތް ހުންނަނީ މުށިކުލައިގައެވެ.
ފިރިހެންދޫނީގައި ހުންނަނީ މުށިކުލައެކެވެ.
ބިސްއަޅާކަމަށް ވަނީ ކޮވެލި ފަދައިން އެހެންދޫނީގެ ހާއްޔަށެވެ.
ދަރިބޮޑުކުރަނީވެސް މިހާއި ޙަވާލުވި ދޫންޏެކެވެ.
މިދޫނި ރާއްޖެ އަންނަނީ އިރުވައި މޫސުމުގައި ދެކުނު އިންޑިޔާ އިން ނާއި، ސިރީލަ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ