...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްގަނޑު
ނ.
އަތްބައްތި، ފުޅިބައްތި ފަދަ އެއްޗެހީގެ ހުޅުރޯވެފައި ހުންނަބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ