...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްސެވުން
މ.
(1) "ފުހުން" މިބަހުގެ މާތްގޮތާއި އެންމެ މާތްގޮތް.
(2) މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލާނގެ އަޅެއްގެ ކުށް އަފޫ ކުރެއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮއްސެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ