...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްޓަރު
ނ.
ރަށްރަށުގެ މާކަނޑު އޮންނަ ފަރާތުގެ ފަރާއި ކަނޑާއި ގުޅޭ ހިސާބުގެ ތޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދުބިތް . ހުޓެވަރަމެންދާ . ނާރެހި . ބާނިވެއްދުން . ކަނޑުލަނޑާ . ކަޅިބިތް . ކިޔަވާގެ . އިދަމަތި . ވަނި . ވަރުމަތުނަނު . ވަރުލުން . ފަރުބިތް . ފަރުބޭރު . ފުށޮޅު . ފުށޮޅުފަރާތް . ފުއްޓަރަށްފެއްތުން . ފުއްޓަރަށްދިއުން . ފުއްޓަރުބޭރު . ފުއްޓަރުމަތި . ފުއްޓަރުފަރާތް . ފުޓުވަރު . ދަށްކިބަ . ތަމަރި . ތޭއްޓަރު . ތޮށިފަރާތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ