...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްޓަކި
ނ.
މެދު އިނގިލި ބޮޑުވާ އިނގިލީގެ ކޮޅުގައި ޖައްސައި ބާރުލައިފައި ނައްޓައިގެން ދާނެގޮތް ހެދުމުން، މެދު އިނގިލި ނައްޓައިގެންގޮސް ބޮޑުވާ އިނގިލީގެ އުހުގައި ޖެހިގެން ކިޔާއަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބެރެބޭވުން . ފުއްޓަކިތެޅުން . ލޯއަޑު . ލޯއަޑުކިޔުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ