...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްޓަކިދަތުރު
ނ.
(ކ) ރައްޔިތުންގެ ތެރޭން ބާރުގަދަ މީހުން ނަގައިގެން ކުއްލި ގޮތަކަށް ފުރުވާލަން ޖެހޭ ދަތުރު.
މިފަދަ ދަތުރުތައް ކުރުވާ އުޅެނީ ރަށުގެ ކާޑުހުސްވެގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ މުހިއްމު ކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ