...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްޕަނި
ނ.
(1) ހިއްތަލަފުށާއި ގޮދަން ފުށުގައި ކައްކާފަނި.
(2) (ބދ) "ފުއްPުން" މިބަހުގެ އަމުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ