...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްޕާހަން
ނ.
އެތެރެއަށް ވައިދީ ފުއްޕާލެވޭގޮތަށް ތުނިކޮށް ރަބަރުން ހަދައިފައިވާ އެއްޗެއް.
މިއީ ތަންތަން ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށާއި ކުޑަކުދީން ކުޅުމަށް ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންބޮކި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ