...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްޕާމޭ
ނ.
މޭގައި ހަރުވެފައިވާ ގުނަވަނެއް މިގުނަވަން އޮންނަނީ ދެބަޔަކަށެވެ.
މިއީ، ކަނާތްފަރާތު ފުއްޕާމެޔާއި ވާތްފަރާތު ފުއްޕާމެއެވެ.
ނޭވާގެ ޙަރަކާތާއިއެކު މިގުނަވަނަށް ވައިވަދެ ނިކުތުމުން ފުފި، އޭގެ ސައިޒު ބޮޑުވާ ކުޑަވާގޮތް ވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިއުމޯނިއާ . ނޭވާލުމާބެހޭ ނިޒާމް . ރަތްމޭ . ކެއްސުން . އަރިދަފުސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ