...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްޕި
ނ.
(1) އަލަ ނުވަތަ ހަނޑޫ ފަދަ އެއްޗެއްގެ ފުށުން ހަކުރުއަޅައި ހިލައިގެން ގޮމަށި، ލުނބޯ، ތުތިމަސް ފާޑަށް ހަދާ ކާއެއްޗެއް.
(2) ފުއްPުން މިބަހުގެ ނިމި ނިމުނުކަން.
(3) (ނއ) ކައްކައި މަޅުކޮށްފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުފީބަތެ . ބޮޑުކޭން . ކުޑަކޭން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ