...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްޕިބަތް
ނ.
ހަކުރު އަޅައިގެން މަޅުކޮށްފައި ހުންނަ ބަތް.
މިހުންނަނީ ކުދި ބޮނޑިއާ އެއްގޮތަށް ހަދައި ކެޔޮފަތުގައި ލައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ