...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުއްޕުން
މ.
(1) ބޯޅައާއި، ހަންފަދަ އެއްޗިއްސަށް ވައި ވެއްދުން.
(2) އެތެރެއަށް ވައިވަދެގެން އުފުލުން.
(3) ހަކުރު މަޅުކުރުން.
(4) ބަތަށް ހަކުރުލައި މަޅުކުރުން.
(5) ހަމަ އެއްޗެއްވަކި ބައްޓަމަކަށް އުފުލުން.
(6) ބައެއް ދިރޭ އެއްޗެހި ރުޅިއައިސްގެން ހަށިގަނޑު ބޮޑުކޮށްލުން.
މިސާލު:
ކޮލިފުއްޕުން.
(7) މަޖާޒު:
ވަރުގެ ކޮޅަށް ނަލަހެދި ފަރިވުން.
(8) ގަދައަށް ރުޅިއައިސްފައި ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރުފޯސް . ބިންވަޅު . ކާފޫރުތޮޅި . ކޮލިމަތި . މެޑެލި . ފަންކާކިނާރި . ފުއްޕުން . ފުއްޕެވުން . ފޮފަ . ފޮފަނަގާރޮންދާ . ފޮފަނެގުން . ދިލަފުށި . ލެންސު . ގުއްބު . ގޮށްނެގުން . ގޮށްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ