...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުފި
ނ.
(ސ) ކުޅަދުރު ހަތާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނދުން . ބަޑިއެރުން . ކޮލި . ކޮލިމަތި . އޮފުކެނޑުން . ފާރޮށި . ފުރަމޭ . ފުއްޕާމޭ . ދުޅަކަން . ތަކުލަފަތި . ތެލަބަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ