...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުފުން
މ.
(1) އެއްޗަކަށް ވައިޖެހުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ފައިވައްދައިގެން އެއްޗެއް ބޮޑުވުން.
(2) ކާއެއްޗެހި ފިހުމަށް ފުށްގަނޑު މޮޑޭއިރު އަޅާ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އެ އެއްޗެއް ފިހެވެމުން ދާއިރު ބޮޑުވުން.
(3) ދިރޭ އެއްޗެއް މަރުވެގެން ގިނައިރުވުމުން ފިލުނދުވެގެން ބޮޑުވުން.
(4) ހައްޔަރުގައި އިނުމުގެ ބަނޑު ބޮޑުވުން.
(5) މަޖާޒު:
ރުޅި ގަދަވެގެންގޮސް ރުޅީގެ އަސަރު މޫނުމަތިން ފާޅުވުން.
(6) ގިނައިން ކެއުމުގެ ސަބަބަކީ ބަނޑު ބޭރަށް ނިކުތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮލި . ވައިހިފުން . ވައިބަޑި . ފުފޭ . ފޯ . ފޯވުން . ދުޅަ . ދުޅަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ