...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުފޫ
ނ.
ތަރުކާރީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ވެލެއްގައި އަޅާ ފެހިކުލަގަދަ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ބޭރުހަރުވެފައި ކުޑަކެހެރި ގޮތެއް ހުންނާނެއެވެ.
އެތެރެ ހުދުވެފައި، ކަރުގަނޑުގައި ކުދި އޮއްތަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
މިއީ ކަރަޔާއި ބޮޑުކެކުރި ޢާއިލާއެއްގެ އެއްޗެކެވެ.
މި ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ކަނދިކެއްކުމަށާއި މުރުއްބާ އެޅުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުހުލެ . ކަދޫ . ފުހުލެ . ފުފުލެ . ފުފުލް . ފުފޫވެޔޮ . ސިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ