...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުފޭ
ނ.
(1) ކެއްކުމާއި، ހަނޑޫ ދޮވުން ފަދަ ކަންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ކަންވާރެއް.
މި ހަދައިފައި ހުންނަނީ މުށީންނެވެ.
(2) ފުފުން މިބަހުގެ އަމުރު.
(3) ފުފުލުގެ ސިފަ ލިބިގެންވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަން . ހަދަ . ހަދު . ހަދޮ . ހުފޭ . ބަނޑުންލޯއަޑުކިޔުން . ކޭކު . ކޯ . ވައިބަޑި . މުށި . އަހަނެ . ފުއްވުން . ފުފޭމުށި . ފެންކޯސަލަ . ފެންތެލިކާށި . ފެންތެލިފުފޭ . ފޯ . ދުޅަ . ދެލިބޭލުން . ދެލިއުނގުޅުން . ގިރުނބާމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ